Ljubav ide kroz želudac ~ BOLOGNA

Sve se talijanske grandece natječu koja je druga najbolja u hrani jer prvo mjesto pripada njoj... Bologna.

Blog at WordPress.com.

Up ↑