Vratiše se laste

Jedina vrsta na planeti koja se na Boga poziva, ali se ponaša kao da Boga nema – jesmo mi. I dok nema cjepiva za moronu, nismo istinski sigurni.

Blog at WordPress.com.

Up ↑