About

 


 

Svi stavovi izraženi u tekstovima su osobno stajalište autora.

Osim u izričito navedenim slučajevima, svi materijali na ovom blogu vlasništvo su autorice bloga kojoj u cijelosti pripadaju autorska prava od istih.

Sve preporuke, opaske, komentari i misli osobni su stavovi, te su kao takvi otvoreni argumentiranim diskusijama. Vrijeđanje, diskriminacija po bilo kojoj osnovi, govori mržnje, te bilo kakve negativnosti slične vrste na ovom se blogu neće tolerirati i bit će odmah uklonjeni.

Ostali komentari, kritike i/ili komplimenti, dobrodošli su i poželjni, te vas pozivam na aktivno čitanje i radujem se našem daljnjem druženju!

~~~

All views expressed in the text are personal.

All writings and photography on this blog, unless stated otherwise, are property of the author of © Vebeway – a/way with VB.

Recommendations and tips, commentaries, remarks, and thoughts are personal and open for argumentative discussions. Insults, discrimination on any grounds, hate speech, and similar negativity will not be tolerated and will be banned immediately.

As for other feedback, compliments and/or criticism, I encourage it and call upon all of you to engage as active readers. I am looking forward to our future socializing!

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: