Moskovski realizam III/III

Pa... kakva je & zašto baš - Moskva.

Moskovski realizam II/III

"I, kakva je Moskva?" pitanje je na koje teško nalazim jednostavan odgovor. Čak i ja. Posebno ja.

Moskovski realizam I/III

Dok je rijeka Moskva odlučno jurila svjetlima Kremlja u daljini, zaista nisam bila sigurna radi li se tu o nekom bulgakovljevskom nezemaljskom iskušenju gdje trebam odbiti razgovor sa strancima, ili je to možda sjajna slamka spasa u ovoj hladnoj tihoj noći...

Blog at WordPress.com.

Up ↑